De klacht staat niet op zichzelf maar staat in verbinding met je hele lijf. Daarom berust mijn totale aanpak op het holisme. De filosofie achter het holisme is dat de mens zowel een psyche als een lichaam heeft die beiden op elkaar inwerken en dus ook beiden behandeld dienen te worden.

Je lichaam en geest zijn een dynamisch geheel dat nauw met elkaar verbonden is. De ‘vage’ klachten van jouw lijf zijn belangrijke signalen, ze vertellen je ‘iets’. Klachten kunnen ontstaan door een onverwerkte gebeurtenissen of een combinatie van verschillende stressfactoren. Het is belangrijk dat jij je (on)bewuste verlangens boven op tafel krijgt. Samen gaan we op zoek naar je kern, wat is je gevoel en door welke bril kijk jij naar de wereld?

Maar wat nu wanneer en geen aanleiding is voor de angst of paniek? Ook dan kan ik iets voor je betekenen. Er is namelijk altijd aanleiding waardoor je een angstige of beklemmende reactie krijgt. Veelal geeft een incorrecte ademhaling meer oponthoud in je lijf dan je zult denken. Door de snelle maatschappij, hoge verwachtingen of de ervaren druk ben je hoog en snel gaan ademen. Doordat klachten vaak langzaam ontstaan vallen ze jouw niet op tot het moment dat je  hier zichtbaar last van krijgt. De opbouw van een spanningsveld: spanning – incongruentie – stresssituatie – neurose. Door je eigen stresssysteem te leren coachen haal jij weer het beste uit jezelf!

Wanneer je een afspraak maakt…

… is de eerste kennismaking altijd vrijblijvend. Ik vind het belangrijk dat er een vertrouwde relatie ontstaat tussen coach en cliënt. Samen vullen we een intakeformulier in en vervolgens ga ik afhankelijk van het probleem kijken welke interventiemethode het beste past en bespreken we wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn. In overleg bepalen we welke stappen we daadwerkelijk gaan ondernemen.

Van deze theorieën maak ik gebruik tijdens de sessies:

Ik ga uit van een humanistische visie; als basis dient de ‘cliënt centered therapie’ en het drie fasenmodel van Gerard Egan. Afhankelijk van het probleem worden verschillende interventiemethoden toegepast:

  • RET (een methode om irrationele gedachten te elimineren)
  • BAM (beter ademen) ademhalingstechnieken en Mindfulness 
  • TA Transactionele Analyse (dit is een communicatiemodel wat staat voor iemands persoonlijkheid en een hulpmiddel bij persoonlijke groei en verandering)
  • Pijlers positieve gezondheid (WEB)
  • Bravermantest het neurotransmitterprofiel
  • Orthomoleculair behandelprotocol burn-out
  • Immuun versterkende micro en macronutriënten (gezonde voedingsstoffen voor je lijf)

Aangesloten bij: Keuze vrij bij mij.
We hebben respect voor elkaar en iedereen is dan ook op zijn/haar eigen manier welkom bij mij in de praktijk.

NB: Ik als therapeute/mens werk onafhankelijk en stel samen met de cliënt de algemene voorwaarden op.